Website Banner
     
 
042-734-470
080-0096562
089-7256222
 
     
     
 
  สินค้าขายดี
 
 
 
 
   รุ่น : ปลาทูนึ่ง
สอบถามราคาพิเศษ
 
   
   รุ่น : ม้ามวัว
สอบถามราคาพิเศษ
 
   
   รุ่น : ชนิด-ไส้ตันใหญ่
สอบถามราคาพิเศษ
 
   
   รุ่น : กุ้งก้ามกราม
สอบถามราคาพิเศษ
 
   
  รุ่น : ปูม้า
สอบถามราคาพิเศษ 
 
   
   รุ่น : ปลาหมึกสด
สอบถามราคาพิเศษ
 
   
   รุ่น : ม้ามวัว
สอบถามราคาพิเศษ
 
   
   รุ่น : ลิ้้นวัว
สอบถามราคาพิเศษ
 
   
  รุ่น : ปลาหมึกกรอบ
สอบถามราคาพิเศษ

 
     
  รุ่น : อะหารทะเลแห้ง
สอบถามราคาพิเศษ 
 
     
   รุ่น : ไข่นกกระทา
สอบถามราคาพิเศษ
 
     
     
 
 
 
 
   
 
 
     
   
 

 
   เราเป็นผู้จำหน่ายทั้งอาหารสด อาหารแห้ง  อาหารทะเล อาหารแช่แข็ง
 ลูกค้าท่านใดกำลังมองหาขอสดๆใหม่ๆ เชิญทางนี้ได้เลยครับ บริการรับส่งถึงที่หากลูกค้าท่านใดต้องการ
 ให้เรา
 บริการจัดส่งนะครับ  หรือเช้าชมเว็บไซต์เรา www.freshmartcommercial.com
 โทร. 042-434470, 080-0096562,089-2756222

   
 

  เครื่องในหมู/ส่วนอื่นๆ
  เนื้อสุกรคุณภาพผ่านการคัดสรร
อย่างดี บรรจุหีบห่อด้วยวิธี
อันทันสมัย สะอาดปลอดภัย
ถูกหลักโภชนาการ

   
  คุณภาพมาตรฐาน
ผ่านการคัดสรรอย่างดี 


 
 

    รุ่น : ชนิด-ผ้าขี้ริ้วไม่หั่น
สอบถามราคาพิเศษ

ผ้าขี้ริ้วคุณภาพจากได้มาตรฐาน ผ่านการคัดสรรอย่างดี
บรรจุหีบห่อด้วยวิธีอันทันสมัย สะอาดปลอดภัยถูกหลักโภชนาการราคาไม่แพง

 

 
  รุ่น : ชนิด-เซี่ยงจี้หั่น
สอบถามราคาพิเศษ

เซียงจี้คุณภาพมาตรฐาน ผ่านการคัดสรรอย่างดี บรรจุหีบห่อด้วยวิธีอันทันสมัย
สะอาดปลอดภัยถูกหลักโภชนาการราคาไม่แพง    รุ่น : ชนิด-ตับหั่น
สอบถามราคาพิเศษ


ตับหมูคุณภาพจากฟาร์มมาตรฐาน ผ่านการคัดสรรอย่างดี บรรจุหีบห่อด้วยวิธี
อันทันสมัย สะอาดปลอดภัยถูกหลักโภชนาการ ราคาไม่แ
พง

 

    รุ่น : ปูม้า
สอบถามราคาพิเศษ


ปูม้าคุณภาพได้รับมาตรฐาน ผ่านการคัดสรรอย่างดี บรรจุหีบห่อด้วยวิธีอันทันสมัย
สะอาดปลอดภัยถูกหลักโภชนาการ ราคาไม่แพง


 

    รุ่น : ปลาทูสด 7/8 ,7/9
สอบถามราคาพิเศษ


ปลาทูสด 7/8 ,7/9 สด ใหม่ สะอาด ผ่านการคัดสรรอย่างดี
บรรจุหีบห่อด้วยวิธีอันทันสมัย สะอาดปลอดภัยถูกหลักโภชนาการ ราคาไม่แพง


 

    รุ่น : หมึกหอมไซด์ใหญ่
สอบถามราคาพิเศษ


หมึกหอม ไซด์ใหญ่มาตรฐาน สด ใหม่ ผ่านการคัดสรรอย่างดี ทันสมัย สะอาด
ปลอดภัยถูกหลักโภชนาการ ราคาไม่แพง


 

 
  รุ่น : หอยแครง
สอบถามราคาพิเศษ

หอยแครง สด ใหญ่ คุณภาพได้รับมาตรฐาน ผ่านการคัดสรรอย่างดี
บรรจุหีบห่อด้วยวิธีอันทันสมัย สะอาดปลอดภัยถูกหลักโภชนาการ ราคาไม่แพง

 

 
  รุ่น : กุ้งแก้ว (กุ้งแกะเปลือก ลวกสุก)
สอบถามราคาพิเศษ

กุ้งแก้ว (กุ้งแกะเปลือก ลวกสุก) คุณภาพจากฟาร์มมาตรฐาน ผ่านการคัดสรรอย่างดี
บรรจุหีบห่อด้วยวิธีอันทันสมัย สะอาดปลอดภัยถูกหลักโภชนาการ ราคาไม่แพง 
  รุ่น : กุ้งดิบไว้หาง
สอบถามราคาพิเศษ


กุ้งดิบไว้หาง มาตรฐาน ผ่านการคัดสรรอย่างดี บรรจุหีบห่อด้วยวิธี
อันทันสมัย สะอาดปลอดภัยถูกหลักโภชนาการ ราคาไม่แพง


 

 
  รุ่น : ปลาซาบะ
สอบถามราคาพิเศษ


ปลาซาบะคุณภาพได้รับมาตรฐาน ผ่านการคัดสรรอย่างดี บรรจุหีบห่อด้วยวิธีอันทันสมัย
สะอาดปลอดภัยถูกหลักโภชนาการ ราคาไม่แพง


 

 
  รุ่น : ปูอัด
สอบถามราคาพิเศษ


ปูอัดเนื้อแน่น คุณภาพ สด ผ่านการคัดสรรอย่างดี บรรจุหีบห่อด้วยวิธีอันทันสมัย
สะอาดปลอดภัยถูกหลักโภชนาการ ราคาไม่แพง


 

 
  รุ่น : พวงนมวัว
สอบถามราคาพิเศษ

พวงนมวัวคุณภาพได้รับมาตรฐาน ผ่านการคัดสรรอย่างดี บรรจุหีบห่อด้วยวิธีอันทันสมัย
สะอาดปลอดภัยถูกหลักโภชนาการ ราคาไม่แพง


 

 
  รุ่น : คันนาวัว / กระเพาะวัว
สอบถามราคาพิเศษ

คันนาวัว / กระเพาะวัว คุณภาพสด สะอาด ผ่านการคัดสรรล้าง อย่างดี
บรรจุหีบห่อด้วยวิธีอันทันสมัย สะอาดปลอดภัยถูกหลักโภชนาการ ราคาไม่แพง

 

 
  รุ่น : ตับวัว
สอบถามราคาพิเศษ

ตับวัว แดง สด สะอาด มาตรฐาน ผ่านการคัดสรรอย่างดี บรรจุหีบห่อด้วยวิธีอันทันสมัย
สะอาดปลอดภัยถูกหลักโภชนาการ ราคาไม่แพง 
  รุ่น : เนื้อเศษวัว
สอบถามราคาพิเศษ


เนื้อเศษวัว เศษวัว คุณภาพ เนื้อเปื้อย สะอาด มาตรฐาน ปลอดภัย
บรรจุหีบห่อด้วยวิธีอันทันสมัย สะอาดปลอดภัยถูกหลักโภชนาการ ราคาไม่แพง


 

 
  รุ่น :เห็ดเข็มทอง
สอบถามราคาพิเศษ


เห็ดเข็มทอง สด สะอาด  บรรจุหีบห่อด้วยวิธีอันทันสมัย
สะอาดปลอดภัยถูกหลักโภชนาการ ราคาไม่แพง


 

 
  รุ่น : เนื้อวัวหมัก
สอบถามราคาพิเศษ

เนื้อวัวคุณภาพสด สะอาด ผ่านการคัดสรรล้าง อย่างดี
บรรจุหีบห่อด้วยวิธีอันทันสมัย สะอาดปลอดภัยถูกหลักโภชนาการ ราคาไม่แพง

 

 
  รุ่น : หมูหมักไวแดง
สอบถามราคาพิเศษ

เนื้อหมู สด สะอาด มาตรฐาน ผ่านการคัดสรรอย่างดี บรรจุหีบห่อด้วยวิธีอันทันสมัย
สะอาดปลอดภัยถูกหลักโภชนาการ ราคาไม่แพง 
  รุ่น : หมูหมักงา
สอบถามราคาพิเศษ


เนื้อหมู สด สะอาด มาตรฐาน ผ่านการคัดสรรอย่างดี บรรจุหีบห่อด้วยวิธีอันทันสมัย
สะอาดปลอดภัยถูกหลักโภชนาการ ราคาไม่แพง


 

 
  รุ่น : หมูหมักน้ำผึ้ง
สอบถามราคาพิเศษ


เนื้อหมู สด สะอาด มาตรฐาน ผ่านการคัดสรรอย่างดี บรรจุหีบห่อด้วยวิธีอันทันสมัย
สะอาดปลอดภัยถูกหลักโภชนาการ ราคาไม่แพง


 

 
  รุ่น : หมูหมักนุ่ม
สอบถามราคาพิเศษ

เนื้อหมูคุณภาพสด สะอาด ผ่านการคัดสรรล้าง อย่างดี
บรรจุหีบห่อด้วยวิธีอันทันสมัย สะอาดปลอดภัยถูกหลักโภชนาการ ราคาไม่แพง

 

 
  รุ่น : หมูหมักบาร์บีคิว
สอบถามราคาพิเศษ

เนื้อหมู สด สะอาด มาตรฐาน ผ่านการคัดสรรอย่างดี บรรจุหีบห่อด้วยวิธีอันทันสมัย
สะอาดปลอดภัยถูกหลักโภชนาการ ราคาไม่แพง 
  รุ่น : หมูสามชั้น
สอบถามราคาพิเศษ


เนื้อหมู สด สะอาด มาตรฐาน ผ่านการคัดสรรอย่างดี บรรจุหีบห่อด้วยวิธีอันทันสมัย
สะอาดปลอดภัยถูกหลักโภชนาการ ราคาไม่แพง


   
 54/1 หมู่12 ตำบลไฮหย่อง อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร 47160 โทรศัพท์ : 042-734-470, 080-0096562
089-2756222 
Email : pleum2109@hotmail.com

© Copyright 2013 www.freshmartcommercial.com All Rights Reserved
Current Pageid = 1